Sala Magna

“Mierda, una película que te cagas”, de PuroFake

Exposicions Noticies
La plataforma Purofake és un espai que convida a pensar críticament els més joves i ho fa adoptant el seu propi codi, l'anomenat codi Zeta.
La pantalla és avui en dia la via d'accés a la cultura i per això, aquest col.lectiu treballa i comunica les seves propostes crítiques usant el mateix llenguatge i proposant reacció.

Amb el film “MIERDA, una película que te cagas”, Purofake presenta l'anàlisi d'una realitat actual.