Jardins

‘Refugiats, l’odissea cap a Europa’, fotografies de Sergi Càmara.

Exposicions
Una selecció de fotografies de Sergi Càmara, figura emergent de la fotografia documental a Catalunya, mostra la perillosa i llarga ruta cap a Europa de molts refugiats de procedència diversa, i el camí que han d’emprendre a la recerca d’una nova vida lluny de la guerra.