Sala Gran

El CCCA durant aquest 2018

Noticies
Encara volem compartir més coses amb vosaltres, i és en relació a la tasca que estem fent des del CCCA en promoure l'art comunitari en altres projectes i participar al màxim en tot allò que ajudi a difondre'l, als nostres col.lectius i relacionar-nos amb propostes afins. I aqui van més dades: