Jardins

‘PRESÈNCIES’, UNA MOSTRA DE PERFORMANCE

Activitats
Fa uns mesos vam engegar un conveni amb la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona per establir línies de treball i aprenentatges artístics compartits. Una de les primeres accions va ser la col.laboració dels tallers a 'Colors'. I en aquesta ocasió, com al CCCA estem oberts a experimentar amb l'art i l'acció comunitària, us volem convidar a conèixer la performance artística amb 'Presències', una mostra d'aquesta disciplina artística.