Sala Gran

Colors i GeniAlogies, dues cares d’una mateixa moneda en aquest taller!

Noticies
La proposta 'Colors' ens mostra el llenguatge dels colors, el seus diferents significats i altres misteris que us anem desvetllant.
'GeniAlogies' presenta una selecció interessant de dones que han estat exemple de templança i lluita quotidiana en poemes i imatges.
Ens direu, i aquestes dues propostes què ténen a veure? Doncs aquest dissabte 'les farem a veure'!