la _saleta

GeniAlogies. Amb veu de dones.

Exposicions
GENIALOGIES és una proposta expositiva de Nati Comas i Josefa Hernández - artistes santboianes de llarga trajectòria -, amb poemes i pintures, que fa un homenatge a 14 dones actrius, escriptores, científiques i creadores amb veu pròpia.