Sala Gran

EXPOSICIÓ ”A FLOR DE PAPER”

Exposicions
Una mostra de les obres dels artistes del col·lectiu Activament, una associació que es defineixen com un grup de persones que han passat l’experiència del trastorn mental i organitzats com agent actiu en l’àmbit de la salut mental de Catalunya.