-

Torrents d’Art, un nou impuls per a uns còmplices que se’ns fan grans!

Noticies
Torrents d'Art se'ns han fet grans, un col.lectiu que col.labora amb nosaltres des de fa més de 5 anys i que va ser un projecte engegat per professionals i persones ateses al Parc Sanitari Sant Joan de Déu. El projecte va articular un espai d'arts visuals de caràcter comunitari desenvolupant diferents activitats, que van ser la llavor del LAC Laboratori d'Art Comunitari . L'any passat professionals que hi havien estat implicats van plantejar al PSSJD que des de la institució s'impulsés de nou i que es dirigís a tots els serveis del Parc Sanitari de la província de Barcelona, és a dir, més de 30 serveis associats a la salut mental, molts d'ells comunitaris, i amb la col.laboració de la Fundació Glòria Soler. Com a resultat d'aquesta expansió, sorgeix una nova etapa, coordinada per professionals especialitzats en art comunitari.