TOMAS PRINS VLAAD DESMON, improartista.
Dimarts passat 9 gener, l'artista i col·laborador habitual del CCCA Tomas Prins Vlaad Desmon va proposar una instal·lació participativa del més peculiar, una instal·lació efímera per visites individualitzades, que es va convertir per dos dies en una micro exposició.

Amb 'Sistema galáctico disperso a través del espacio y el color y la luz', en Tomàs, ens va agafar en un moment molt estrany, de fet estàvem preparant la nova exposició de Xavier Masero i havíem desocupat un espai que per dos dies quedava buit a l'espera d'uns materials. Estant allà, ens va demanar permís per ocupar la saleta... i ens va proposar aquesta increïble sorpresa!

Tomas és un artista col·laborador del CCCA des de fa anys i participa amb les seves idees i creacions artístiques a la dinàmica del centre de forma altruista. En la seva trajectòria artística, que va des de la pintura a la fotografia o el dibuix, sempre ens ofereix una mirada particular de la vida que ens envolta, del fenomen casual al qual estem exposats sempre, amb l'interrogant i el plantejament del "jo" davant del dia a dia... Gràcies Tomas!