Llocs i jocs, el nou LAC'18!
El Laboratori d'Art Comunitari LAC'17 ja ha acabat, ha estat aquesta una proposta dedicada a la incidència de l'espai a la ciutat, un concepte que ens feia pensar en les nostres capacitats de mirar críticament com es construeix la identitat de la nostra ciutat. I en van sortir algunes propostes força interessants!

I com és tot un programa que no s'atura, que comença mesos abans i que cal d'una certa planificació per a coordinar els col.lectius que hi participen i les propostes dels artistes, el treball previ de consensuar accions i dur-les a terme, doncs un LAC ja ha acabat i l'altre comença. La proposta curatorial d'aquest 2018 també estarà conduida per Eduard Ruiz i es basarà en els 'Llocs i jocs', és a dir, sabent que el joc és un exercici necessari de preparació per a la futura vida adulta d’un infant, esdevé també un territori de creixement: petits, adolescents, adults i gent gran, tothom juga. Tothom hauria de poder jugar, per això es pertinent pensar i compartir formes de joc alternatives, territorials i sobretot comunitàries.

És per aquest motiu que es vol proposar una línia de treball lúdico-artística, perquè artistes i col·lectius treballin al voltant del concepte joc, el joc com una reflexió del temps i present a totes les etapes de l’ésser humà. Som-hi, comencem!