Un LAC que estrena itinerari per diferents espais de la ciutat
El Laboratori d’Art Comunitari és el fruit d'una feina que ha aplegat durant mesos els esforços de molts col·lectius: alumnes de primària i secundària, persones amb altres capacitats, grups d’experimentació creativa, persones dels hospitals de salut mental i gent gran, entre altres. Alguns artistes de Sant Boi i de l'entorn han mediat amb les persones que col.laboren per treballar plegats propostes artístiques que per mitjà de l'art estrictament participatiu, s'hagi establert un procés d'enriquiment personal i comú per a totes les parts. La nostra ciutat passa per un moment excel·lent pel que fa a la creació, i des del Centre volem impulsar encara més la creativitat, la difusió de projectes artístics contemporanis i la visibilitat de nous artistes emergents i consolidats.

Amb el programa LAC Laboratori d'Art Comunitari un cop més es vol consolidar aquesta intenció, en aquesta edició amb l'Eduardo Ruiz que encapçala el comissariat de la proposta, que resegueix els objectius bàsics de l'art contemporani, i és fer-lo un espai de debat social i ajudar a qüestionar i trencar prejudicis negatius en la societat. I des de fa alguns mesos ja s'hi està treballant:

Atents, el LAC 'Espai de carn i ossos' a la vista!


"Espais de carn i ossos" és un bon exemple de la voluntat de tots de voler visibilitzar aspectes de la vida quotidiana des de l'art contemporani, com es construeix la identitat del nostre poble i com els canvis urbanístics ens fan canviar a tots. El marc de treball d’aquest 2017 serà la visibilització d’espais públic i privats de Sant Boi, amagats i invisibles per a tota la ciutadania des de fa molt, com els jardins del Parc Sanitari Sant Joan de Deu, que amb un seguit d’intervencions es posarà èmfasis en l’obertura d’espais hermètics des de les pràctiques artístiques.

Diferents col.lectius, alguns d'ells molt invisibilitzats, treballen des de fa uns mesos en una xarxa de propostes vinculades a la recuperació de tot un glossari critic d’espais en els termes municipals del poble, raó que ens permetrà realitzar un itinerari urbà ple de sorpreses: Can Castells Centre d’Art (la seu central del LAC i des d'on podrem veure en format exposició els processos i la participació ciutadana d'aquestes propostes), Can Perruca (solar de la Plaça de l'Ajuntament) i l'Hospital Sant Joan de Déu, parcs i jardins dels barris del poble i altes espais poc coneguts. El projecte LAC i les 8 propostes resultants seran presentats conjuntament al CCCA des del 29 de setembre i fins el 31 de desembre.

Qui Participa en el LAC17?


S'han plantejat 8 propostes on participen els col.lectius Centre Obert Ginkgo-Iniciatives Solidàries, Tots som Santboians, Fundació Cassià Just, Llar d’Avis Sant Josep, tallers municipals de manualitats per a persones amb altres capacitats i per a gent gran, Hospital Benito Menni i Parc Sanitari Sant Joan de Déu, el Grup mpal. d’Alfabetització, alumnes del Taller Municipal d’Arts Plàstiques i els Artistes de Carrer de l’Hospital Benito Menni. I de la part dels artistes, en aquesta edició hi seran Cristian Alonso, Yelena de Belgrado, Javier Salas, Eduardo Ruiz, Zita Rodrigues, Diego Tampanelli, Laura del Valle i Albert Llobet.


Les propostes LAC al CCCA i (des) localitzades


La catifa vermella. Una catifa enorme que envoltarà i travessarà Can Castells realitzada per tot aquell qui vulgui participar. La catifa simbolitza la unió entre la cultura occidental i oriental, en un lloc símbol de poder i d’elègancia, i a l'altre, de germanor i acollida. I el CCCA mostra la seva millor cara, la solidària, i col·loca la seva catifa de gala per a rebre els refugiats a Europa, d'una manera critica i acida, ja que el seu muntatge revelarà les problemàtiques que aquest col·lectiu troba a l’arribar al nostre continent. Treballarem amb l’artista Albert Llobet i els Grups de Manualitats, el Grup d’Alfabetització, Persones amb Fibromialgia i Llar d’Avis de Sant Boi.

Jugar Expropiant. Una pista de voleibol urbà amb tancats de seguretat reutilitzats on podran jugar tots aquells que s’hi animin, organitzant un partit oficial amb arbitre honorific. Jugar expropiant es una instalació que es va presentar per primer cop el 2015 al Centre Cívic Can Felipa al Poblenou i on es plantejava la problemàtica de la manca d’espais a les ciutat, avui tenim joguines però no camps on jugar. Als jardins del CCCA.

Positive speculation. Una intervenció a diferents espais abandonats de la ciutat, una proposta sobre la terra, en relació amb la sostenibilitat del ecosistema, els processos naturals, plantejant una solució creativa a tots aquells espais sota l’especulació urbanistica, especulant postivament amb plantes comestibles i herbes medicinals, no males herbes.

Fang i terra. Consisteix en la investigació de la ceramista Zita Rodrigues que treballa amb materials que troba en la natura més immediata, com la sorra, les pedres, la vegetació. Mitjançant la vinculació d’espais i un grup de joves de Sant Boi, han treballat als jardins de Can Castells i altres emplaçaments del poble, construïnt peces i processos creatius on la intersecció individu / valors / aprenentatge / natura és indissociable.

Paisaje invertido (LAC (des)localitzats). La intervenció en el mur de ciment de Can Perruca, un solar abandonat al costat de l’Ajuntament, pintant un paisatge escollit, per tal de qüestionar el paisatge i les seves diferents realitats que ens envolten i venen donades. Una oportunitat per a crear noves visualitats contemporànies, nous paisatges que ens ajudin a conviure en una societat millor. Per això trencar amb la fotografia de postal del nostre municipi pot ser un punt de partida on crear una nova narrativa de com Sant Boi es qüestiona i revisa constantment pels seus habitants.

Pati de llums (LAC (des)localitzats). Tallers realitzats dins les instalacions del Parc Sanitari Sant Joan de Deu, on treballant amb els raigs solars, dibuixant com els percebim, la seva complexitat i subjectivitat fins el punt de crear arcs de Sant Marti de manera artificial, s'han revisat espais poc diàfans com els patis de llum o els celoberts, amb instal.lacions fetes amb estructures, llums i colors. Aquesta proposta acaba aquí, es continuarà treballant en la millora dels diferents accesos de l’espai, una intervenció a la façana principal i en els espais verds del Parc sanitari. Projecte coparticipat amb pacients de les clíniques Sant Joan, Huedi, Santa Ana, Sant Carles i els artistes Cristian Alonso, Eduardo Ruiz i l'ajut de Torrents d’Art.

Santboi Transmedia (LAC (des)localitzats). Un projecte existent a la xarxa dirigit per Laura del Valle, on la documentació de les propostes del LAC, de manera transversal possibilita moltes lectures d’un mateix projecte creatiu. Aquest projecte funciona com una eina inclusiva per a la participació de tothom on poden dir la seva amb l'etiqueta #LAC17 i oferir al LAC'17 un punt de vista nou i molt personal. Es treballa amb les RRSS, amb una plataforma de microblog https://ourselveslac17.tumblr.com/ amb un software lliure i d’acces public.

Estigma presente (LAC (des)localitzats). Resseguint mecanismes d’expressió emocionals a partir de les pràctiques fotogràfiques i les experiències personals, la proposta fotogràfica de l'artista Javier Salas s’alimenta de la influença de la figura de Paulo Freire, educador brasiler del segle passat, qui defensava estimular una societat amb consciència crítica respecte els problemes diaris i un coneixement basat en l’analisis de com afecten totes les realitats entre el mestre i el deixeble. És per això que cada participant construeix una narrativa a partir de les diferents realitats i problemes de la societat on viu. Una proposta del col·lectiu d’Artistes de Carrer de l'Hospital Benito Menni i l’artista Javier Salas amb la col·laboració de Nuria Descalzo.